Proponujemy użytkowanie kompleksowego systemu obsługi wystawianych dokumentów sprzedaży. Nasz system dostępny jest z każdego miejsca na ziemi i na wszystkie urządzenia wyposażone w przeglądarki internetowe.Tworzenie dokumentów sprzedaży

Wiele wzorów

FV wzory Do dyspozycji wiele wzorów, a nawet własny wygląd. Możliwość ustalenia wyglądu dokumentu dla całej firmy.

Wielu użytkowników

Możliwość rejestracji wielu użytkowników dla jednej firmy z możliwością określenia ich uprawnień do systemu.

Jednoczesne tworzenie dokumentów

Możliwość jednoczesnego tworzenia dokumentów przez wielu użytkowników. Kilku pracowników firmy może jednocześnie tworzyć dokumenty sprzedaży nie kolidując ze sobą.

Generacja pliku PDF z dokumentu

pdf Możliwość generacji pliku PDF z każdego utworzonego dokumentu.

Wysyłka dokumentu

Możliwość wysyłki via email utworzonego dokumentu, w formie tekstowej lub jako załącznik PDF.

Wielowalutowość

Możliwość tworzenia dokumentów w różnych walutach.

Autonumeracja

Autonumeracja z możliwością własnego określenia sposobu numeracji tworzonych dokumentów.Raportowanie sprzedaży

Raportowanie wystawionych dokumentów.

raporty Zbiorcze miesięczne lub okresowe raportowanie wystawionych dokumentów.Statystyki sprzedaży

Statystyki graficzne użytkowników i dokumentów.

Zbiorcze miesięczne lub okresowe statystyki graficzne wystawionych dokumentów.Ewidencje sprzedaży

Ewidencja Sprzedaży VAT

Możliwość generacji ewidencji sprzedaży VAT zgodnej z wymogami księgowości.Własne listy

Lista klientów

Możliwość stworzenia listy odbiorców naszych dokumentów sprzedaży.

Lista produktów

Możliwość stworzenia listy produktów/usług dostępnych w naszych dokumentów sprzedaży.

DARMOWA REJESTRACJA