REGULAMIN

§ 1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego znajdującego się na witrynie internetowej https://www.mikropro.pl/ jest MIKROPRO  zarejestrowana pod adresem Rynek Główny 28; 31-010 Kraków NIP: 6610008440, REGON: 290232033, [dalej: Serwis, Sprzedający lub Sklep]

 1. Adres do korespondencji Sklepu to: MIKROPRO, Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

 1. Sklep w każdej transakcji jest stroną umowną sprzedaży zawieranej z użytkownikiem serwisu i figuruje na rachunku jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów. Użytkownik serwisu będący osobą fizyczną dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych lub będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, staje się stroną stosunku zobowiązaniowego [dalej: Kupującym lub Klientem] w momencie wypełnienia formularza zamówienia.

 1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.mikropro.pl Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.

 1. Korzystając z usług Serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do ich przestrzegania.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie tej czynności jest równoznaczne z akceptacją zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.

 1. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia kompletnych oraz odpowiadających prawdzie danych osobowych. Naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością Klienta za wynikłe z tego faktu szkody.

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

 1. Sklep oświadcza, iż sklep czyni zadość prawom Autorów każdego dzieła graficznego zakupionego na Serwisie, każdorazowo opłacone są prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik. Dodatkowo Sprzedający zapewnia widoczność nazwiska autora na każdej grafice znajdującej się w zasobie Sklepu, poprzedzając je również znakiem prawa autorskiego – (symbolem copyright: ©).

§ 2

Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez Sprzedającego na witrynie internetowej lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez stronę internetową Sklepu w formie formularzy on-line.

 1. Zaproszenie do składania ofert o którym mowa powyżej w § 2 ust 1 nie jest ograniczone terytorialnie. Ilość produktów przedstawianych w Sklepie jest zmienna, wszystkie są wykonywane na indywidualne zamówienie.

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu.

 1. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą.

 1. Klient składając zamówienie zobowiązany jest uwzględnić cenę całkowitą zamówienia. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, w wysokości zgodnej z obwiązującymi przepisami i nie uwzględniają kosztów wysyłki.

 1. Proponowane grafiki to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na podstawie wybranej przez siebie techniki. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

 1. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§ 3

Warunki płatności

 1. Sklep przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.

 1. Płatności za towary można dokonywać wyłącznie w formie przedpłaty za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności online.

 1. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

 1. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Złożenie zamówienia i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość monitorowania statusu zamówienia.

 2. Operatorem płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,0000274399,, NIP 7792308495, Regon 300523444.

§ 4

Warunki dostawy

 1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór osobisty nie jest możliwy.

 1. Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany czas realizacji zamówienia. Rozpoczyna on swój bieg od momentu zaksięgowania wpłaty na konto, a kończy w momencie nadania przesyłki firmie kurierskiej. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach, sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką. Podany termin realizacji, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu z przyczyn losowych, niezależnych od Sprzedającego.

 1. W przypadku gdy w Sklepie, przy danym produkcie, nie ma podanego terminu realizacji, za czas realizacji zamówienia danego produktu, przyjmuje się 7 dni roboczych.

 1. Koszty dostawy kalkulowane są dla poszczególnego zamówienia i podane są w konfiguratorze.

 1. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającego ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, klient zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

§ 5

Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania należy nie kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

 1. Klient zobowiązany jest w ciągu trzech dni kalendarzowych poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

§ 6

Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

§ 7

Prawo odstąpienia od warunków umowy

 1. Sklep jest serwisem zaspokajającym również zindywidualizowane potrzeby klientów. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dokonania zakupu na odległość nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji konsumenta.

 1. W myśl art. 38 ust 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) [dalej: ustawa] prawo do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj umów:
  1. dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta (w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć Sprzedającego)
  2. dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest produkt wytwarzany seryjnie, znajdujący się w stałej ofercie Sklepu, zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827), w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży otrzymany produkt należy odesłać na adres:

  MIKROPRO
  Rynek Główny 28
  31-010 Kraków

  wraz z dokumentem potwierdzającym zakup oraz wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu.

  POBIERZ FORMULARZ ZWROTU


  • Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem lub paczkomatami. 
  • Każdy zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony, powinien do nas dotrzeć w stanie nienaruszonym, nie wskazującym na jego używanie.
  • Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący. 
  • Zwroty kosztów transakcji realizowane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu.


  Zamówienia opłacone przez: - PayPal zwracamy przez PayPal, - PayU zwracamy przez PayU, - płatność przy odbiorze zwracamy na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

§ 8

Reklamacja i zwroty

 1. Sprzedający udziela na zakupiony towar 12-miesięcznej rękojmi, która rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia produktu do Klienta

 1. Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usługi z umową lub w przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianych przez § 5 ust 2 regulaminu zgłosić pisemną reklamację na adres e-mail: biuro@mikropro.pl

 1. Sprzedający tam gdzie to konieczne, dostarcza instrukcję montażu oraz przechowywania produktu. Niezastosowanie się do jej wytycznych wyklucza możliwość reklamacji produktu.

 1. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie – technologicznie niemożliwe do usunięcia - różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża.

 1. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Obraz oglądany na ekranie monitora może odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na danym monitorze. Takie odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 1. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta lub w przypadkach jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W powyższych przypadkach Klient umożliwia Sprzedającemu doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, a w przypadku niemożliwości naprawy - wymianę na produkt nowy.

 1. W przypadku uznania, że dostarczony towar jest niezgodny z umową, tzn. posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność lub towar wydany został w stanie niekompletnym, kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, a w przypadku niemożliwości naprawy - wymianę produktu na nowy, a w ostateczności - zwrotu opłaconych środków za zamówienie.

 1. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 3 dni kalendarzowych od momentu ujawnienia się wady fabrycznej towaru, zgłosi pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

 1. Jeżeli Sprzedający wywiąże się z obowiązków przewidzianych w ust 7 i 8 niniejszego paragrafu, poprzez wymianę towaru na nowy pozbawiony wad, Sklep może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

 1. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad produktu, po jego aplikacji na ścianę lub inną powierzchnię, reklamacja nie zostanie uznana.

 1. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec sprzedającego.

§ 9

Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Sprzedającego, których nie można było przewidzie
 2. . Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

§ 10

Prawa autorskie

 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.

 1. Sprzedawane przez Sklep produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów znajdujących się na Serwisie.

§ 11

Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.

 1. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) . Sprzedający dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie.

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych szczegółowych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta.